آزادی

دفــــــاتـــــــــــــــــــــر لن أموت أبدا دفاعا عن

دفــــــاتـــــــــــــــــــــر لن أموت أبدا دفاعا عن

عربی | پژوهشهای ایرانی.دریای پارس ذكر خلاف نائب السلطان ببلاد التلنك ولما عاد السلطان من التلنك وشاع خبر موته، وكان ترك ...Arabic frequency list - corpus.leeds.ac.uk The frequency distribution for attribute 'word' in corpus 'i-ar' For more information visit http://corpus.leeds.ac.uk/list.html - corpus size: 165674718 ...
نوشته شده توسط آزادی  |  نظر بدهید

Designer & Etc

قدرت گرفته از کیان بلاگ پارسي

 RSS